Rambler's Top100

№ 403 - 404
21 - 31 декабря 2009

О проекте

Электронная версия бюллетеня Население и общество
Институт демографии Государственного университета - Высшей школы экономики

первая полоса

содержание номера

читальный зал

приложения

обратная связь

доска объявлений

поиск

архив

перевод    translation

Оглавление
Читайте книги

Смертнiсть населення України у трудоактивному вiцi

Сiм'я та сiмейнi вiдносини в Українi: сучасний стан i тенденцiї розвитку

Шлюб, сiм'я та дiтороднi орiєнтацiї в Українi

Населення Українi. Народжуванiсть в Українi у контекстi суспiльно-трансформацiйних процесiв

Population of Ukraine. Social and demographic problems of rural area

Содержание журнала «Демографія та соціальна економіка»

Содержание журнала «Population & Societes»


Google
Web demoscope.ru

Демографія та соціальна економіка

Науково-економічний
та суспільно-політичний журнал

Київ

2005

№ 1
(http://www.idss.org.ua/magazine.pdf)

Демографія та процеси відтворення населення
Пам’яті Олександра Яременка
Концепція демографічного розвитку України на 2005–2015 роки
СТЕЛЬМАХ Л.М., ОСТАПЧУК О.Е. Державна статистика у контексті подальшого демосоціального розвитку України
ЧЕРЕНЬКО Л.М. Демографічні чинники бідності
ШОСТКА В.І., ФІНОГЕЄВ Б.Л. Соціально-демографічна ситуація та зайнятість населення Автономної Республіки Крим на сучасному етапі розвитку
ЛЕВЧУК Н.М. Демографічні наслідки зловживання алкоголем в Україні

Методологія демографічних та соціально-економічних досліджень
ВЛАСЕНКО Н.С. Інформаційне забезпечення моніторингу ефективності виконання соціально-демографічних програм
СІРОЙЧ З. Трактування понять “місто” і “метрополія” у світлі предмета соціальної економіки Польщі
САРІОГЛО В.Г., ТЕРЕЩЕНКО Г.І. Методичні засади об’єднання даних з різних джерел для аналізу демографічних і соціально-економічних процесів
ГЛАДУН О.М. Домогосподарства: функції та проблеми дослідження

Соціально-економічна та демографічна політика
БИСТРЯКОВ І.К. Соціально-орієнтоване суспільство в парадигмі збалансованої господарської системи
ВЛАСЮК О.С. Посилення конкурентоспроможності національної економіки – рушійна сила соціально-економічних реформ в Україні
КАРЛІН М.І. Проблеми і перспективи здійснення соціальної політики в країнах ЄС: уроки для України
ПОЗНЯК О.В. Стратегія державної політики у сфері зовнішніх трудових міграцій
НОВІКОВ В.М. Політика розвитку соціальної інфраструктури: підсумки та проблеми
ПЛАТОНОВ А.В. Нелегальна міграція в контексті міжрегіонального співробітництва: актуальні проблеми та підходи до вирішення

Проблеми ринку праці
КОЛОСОВА Р.П. Глобалізація економіки та ринок праці
БРЕЄВ Б.Д. Деякі шляхи мінімізації безробіття в Росії: діяльність служби зайнятості
КОЛОТ А.М. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин: інституціональні аспекти
ШАУЛЬСЬКА Л.В. Концептуальні основи розвитку трудового потенціалу
ГЕРАСИМЕНКО Г.В. Гендерні проблеми на ринку праці України

№ 2
(http://www.idss.org.ua/magazine3.pdf)

Демографічний розвиток
1. ЄХАНУРОВ Ю.І. Демографічний розвиток як державний пріоритет України`
2. ВАЛЛІН Я., МЕСЛЕ Ф., С. АДАМЕЦЬ, ПИРОЖКОВ С. Нова оцінка втрат населення України протягом криз 1930-х та 1940-х років
3. НИЧИПОРЕНКО С.В. Демографічний аспект сімейної політики в Україні
4. ОМЕЛЬЯНЕЦЬ М.І., ДУБОВА Н.Ф., ГУНЬКО Н.В. До питання про демографічні втрати населення радіоактивно забруднених територій України
5. ШЕВЧУК П.Є. Стратегічні пріоритети подолання демографічної кризи в Україні

Методологія соціально-демографічних досліджень
1. ОСТАПЧУК О.Е. Питання інформаційного забезпечення демографічної статистики в Україні та регіонах
2. РОГОЖИН О.Г. Методичні підходи до регіонального аналізу соціально-демографічного розвитку українського села

Міграційні процеси та етнічні проблеми
1. ЗІНИЧ В.Т. Вирішення соціально-економічних проблем репатріантів у Криму: розподіл земельних ресурсів
2. МАЙДАНІК І.П. Проблеми регулювання та координації трудових міграційних процесів
3. МАЛИНОВСЬКА О.А. Українсько-португальські міграційні зв’язки та паралелі
4. ШОСТКА В.І., ФІНОГЕЄВ Б.Л. Трудовий потенціал репатріантів у контексті зайнятості та врутрішньорегіональної міграції

Рівень життя та управління соціальними процесами
1. КРАСИЛЬЩИКОВ А.Л. Соціальна адаптація звільнених у запас військовослужбовців (проблеми та досвід їх вирішення в Україні та зарубіжних країнах)
2. МАЛИЦЬКИЙ Б.А., ІСАКОВА Н.Б. Проблема відтворення наукових кадрів
3. ОСИПОВА І.І. Матеріальне становище населення України: суб’єктивні та об’єктивні оцінки
4. Н.М.ЛЕВЧУК. Нерівність доступу до освіти в Україні: соціальні детермінанти та наслідки

Пресс-реліз з нагоди Всесвітнього дня народонаселення

Міжнародна науково-практична конференція “Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики”

2006

№ 1
(http://www.idss.org.ua/1_2006.pdf)

Демографічні процеси
Стратегія демографічного розвитку на 2006–2015 роки
ЛІБАНОВА Е.М. Новітні тенденції смертності населення України
КУРИЛО І.О. Тенденції народжуваності в Україні у контексті подальшої трансформації суспільства
ГЕРАСИМЕНКО Г.В., ПОЗНЯК О.В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення України
ЛЕВЧУК Н.М. Соціально-демографічні наслідки наркоманії у контексті епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні
ЗЛОТНІКОВ А.Г. Тенденції сучасного демографічного розвитку Білорусі

Теорія та методика соціально-демографічних досліджень
ФОЙГТ Н.А. Прикладні аспекти сучасних методів декомпозиції тривалості життя
СТЕФАНОВСЬКИЙ А.І. Оцінка методів компонентного аналізу приросту середньої тривалості життя
ОГАЙ М.Ю. Методологічні підходи до підвищення надійності оцінок бідності в регіонах України

Людський розвиток
ГОЛОВЕНЬКО В.А. Вплив трансформаційних процесів на становище сільських дітей і молоді в сучасній Україні
АНТОНЮК В.П. Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні
АГАБЕКОВА Н.В. Ефективність інвестицій у розвиток людського капіталу в Республіці Білорусь

Управління соціально-економічними процесами
ОНІКІЄНКО В.В., СЕМИКІНА М.В. Методологічні проблеми оцінки ефективності мотивації конкурентоспроможності у сфері праці
БАЛАНДА А.Л. Соціальна складова національної безпеки України
НОСУЛІЧ Т.М. Кадровий потенціал системи охорони здоров’я: проблеми та перспективи розвитку

Книжковий огляд
ПИРОЖКОВ С.І., ПІСКУНОВ В.П., СТЕШЕНКО В.С. Нотатки до монографії “Демографічна революція” з ювілейного видання наукових праць Анатолія Вишневського

Наукове життя
Круглий стіл щодо проблем пенсійної реформи (Київ, 7 лютого 2006 р.)
Шостий міжнародний науковий конгрес “Державне управління та місцеве самоврядування” (Харків, 23 лютого 2006 р.)
Міжнародна конференція “Національна безпека та оборона: гендерний аспект” (Київ, 2 березня 2006 р.)
Круглий стіл “Удосконалення програми обстеження умов життя домогосподарств: впровадження досліджень якості життя населення” (Київ, 13 квітня 2006 р.)
Міжнародна науково-практична конференція “Людський розвиток в Україні: проблеми та перспективи” (Київ, 3 жовтня 2006 р.)
Міжнародний семінар “Смертність у країнах колишнього СРСР. П’ятнадцять років після розпаду: що змінилося?” (Київ, 12–14 жовтня 2006 р.)

Пам’яті вчених
ХОМРА ОЛЕКСАНДР УЛЯНОВИЧ
ПЕРКОВСЬКИЙ АРНОЛЬД ЛЕОНІДОВИЧ

№ 2, Части 1и 2
(http://www.idss.org.ua/2_2006_1.pdf;
 http://www.idss.org.ua/2_2006_2.pdf)

 Чорнобиль вчора , сьогодні, завтра
Чорнобиль – трагедія, яка не має повторитися
РОГОЖИН О.Г. Оцінка „чорнобильської” складової змін поселенської мережі в Україні
САЄНКО Ю.І. Соціальні уроки Чорнобилю
МИХАЙЛЕНКО В.А. Проблеми соціальної та психологічної адаптації населення до умов життя на радіоактивно забруднених територіях

Демоекономічні та демосоціальні проблеми
ЧЕРНЕЦКИЙ Ю.А. Человеческий потенциал стран мира и его динамика
НИЧИПОРЕНКО С.В. Проблеми неповних сімей у контексті демографічного розвитку
ЛОПУХ В. “Четверта хвиля” іміграції до США: причини і мотивації
ГЕРАСИМЕНКО Г.В. Гендерні невідповідності пенсійної системи в Україні: проблеми та перспективи
ЛЕВЧУК Н.М. Смертність від вбивств в Україні: соціальна нерівність винуватців і жертв злочинів

Соціальна політика
ВЛАСЕНКО Н.С. Сутність та роль системи інформаційного забезпечення у формуванні ефективної соціальної політики
ВЕРНИГОРА Н.Ф. Економічні та соціальні проблеми розвитку пенсійної системи України (на прикладі м. Києва)
ОХРІМЕНКО О.О. Страховий захист індивідуума у процесі рекреації

Соціально-економічний розвиток
ОНІКІЄНКО В.В. Пріоритети соціалізації ринку праці в умовах ринкової стабілізації та глобалізації національної економіки України
ЧЕРЕНЬКО Л.М. Проблеми вибору моделі соціального розвитку
ГНИБІДЕНКО І.Ф. Вплив соціально-економічної політики на соціальну безпеку та рівень життя населення України
БУНТОВА Н.В. Кадрове забезпечення галузі туризму з урахуванням міжнародного досвіду
МАРШАВІН Ю.М. Шляхи забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку праці і ринку освітніх послуг
КАЛАЧОВА І.В. Умови і гарантії зайнятості: концептуальні підходи і статистичне оцінювання

Книжковий огляд
Новое оригинальное исследование проблемы синергетического эффекта инноваций
Двадцятий семінар: легенди та міфи Чорнобилю
Социальная защита в странах Европейского Союза. История, организация, финансирование, проблемы
Миграция: конфликтное измерение
Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России
Евразийское пространство: управленческо-правовое обеспечение социальной безопасности
Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой жизни (перевод с английского)
Экономическая социология
Социологическая концепция гендерного конфликтогенеза

Наукове життя

Заходи присвячені 20-й річниці Чорнобильської катастрофи
IV Міжнародна науково-практична конференція “Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія” (травень, 2006 р., м. Харків)
Сьома Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Сучасні проблеми науки та освіти” (червень–липень, 2006 р., м. Сімеїз)
Міжнародна науковопрактична конференція “Людський розвиток в Україні: проблеми та перспективи” (жовтень, 2006 р., м. Київ)
Круглий стіл “Проблеми реформування та виконання державного замовлення на підготовку фахівців, науковопедагогічних та робітничих кадрів” (листопад, 2006 р., м. Київ)
Круглий стіл “Вартість робочої сили: тенденції змін у контексті зростання конкурентоспроможності національної економіки” (січень, 2007 р., м. Київ)
Підготовка спеціалістів з управління персоналом і економіки праці у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 
Дослідження проблем зайнятості та соціальнотрудових відносин у Тернопільському національному економічному університеті
Інституту „Житомирагропроект” – 20 років

2007

№ 1
(http://www.idss.org.ua/1_2007_1.pdf)

Демографічні процеси та тенденції
МАКАРОВА О.В. Демографічна політика: сучасні реалії та перспективи
ЛЕВЧУК Н.М. Соціальна диференціація стану здоров’я і смертності в Україні
СЛЮСАР Л.І. Сім’я в сучасній Україні: інституційна криза чи постіндустріальна трансформація?
РОГОЖИН О.Г. Системи розселення як основа для формування адміністративно-територіального устрою в сільських районах України
МАЛИНОВСЬКА О.А. Міграційна політика Російської Федерації: сучасні підходи й уроки для України
РАКОВ А. А., КОНДРИЧИН С.В. Анализ смертности сельского населения Беларуси: вторая половина ХХ – начало ХХІ столетия
ШАХОТЬКО Л.П. Гипотетический долгосрочный прогноз численности
населения Беларуси
ШЕВЧУК П.Є., ШВИДКА Г.Ю. Прогноз рівня освіти населення України до 2050 р.

Праця, зайнятість та соціально-трудові відносини
ШЕВЧЕНКО Л.С. Конкурентоспроможність фірми на ринку праці
КУПЕЦЬ О.В. Диференціація довготривалого безробіття в Україні за соціально-демографічними групами
КУПАЛОВА Г.І., КЛОКАР О.О. Мотивація праці в реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах: аналіз та шляхи підвищення
БУНТОВА Н.В. Розвиток системи кадрового забезпечення готельного господарства України: методолого-методичні аспекти
ІЛЬЇЧ Л. М. Проблеми та шляхи формування ефективного механізму державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів
ТЕРЮХАНОВА І. М. Професійна реабілітація інвалідів як ефективний засіб їх інтеграції у суспільство

Соціальна політика
ОНІКІЄНКО В.В., ЄМЕЛЬЯНЕНКО Л.М. Концептуальний соціально-економічний та технічний сценарій формування інноваційної політики України
ВЛАСЕНКО Н.С. Правові засади системи інформаційного забезпечення
соціальної політики
БОРЕЦЬКА Н.П. Політика соціального захисту середнього класу

№ 2
(http://www.idss.org.ua/2_2007.pdf)

Демографічні процеси та тенденції
ПАЛIЙ О.М. Демографiчна ситуацiя в країнах Центральної та Схiдної Європи
АКСЬОНОВА С.Ю. Парадоксальнiсть проблем сучасної дiтородної активностi в Українi
ШЕВЧУК П.Є. Сучаснi зрушення у регioнальнiй диференцiацiї смертностi та тривалостi життя в Українi
СТЕФАНОВСЬКИЙ А.I. Адаптацiя модифiкованої моделi Брасса для побудови повних таблиць смертностi населения України
МАЛИНОВСЬКА О.А. Miгpaцiї населения країн Центральної Європи та Балтiї пicля розширення ЄC
ЛIСОГОР Л.С. Соцioдемографiчнi детермiнанти формування пропозицiї робочої сили на ринку працi
ГРIШНОВА О.А., ДУМАНСЬКА В.П. Пiдвищення доступностi та якостi освiти як один iз шляхiв пом’якшення демографiчної кризи в Украiнї

Соціально-економічний розвиток
КОЛОТ А.М. Еволюцiя факторiв соцiально-економiчного розвитку
ЛЕВIН П.Б. Теоретичнi питання функцiонування соцiальної iнфраструктури на етапi формування постiндустрiальної економiки
МУРАШКО М.I. Iнтелектуальний капiтал як елемент економiчного зростання Украiнї
ПЕТРОВА I.Л. Доходи як регулятор взаємодiї ринку працi та ринку освiтнiх послуг
ЧЕРЕНЬКО Л.М. Сучаснi особливостi формування рiвня життя населения України
БАЛАНДА А.Л. Кримiногенна ситуацiя в Українi як чинник загроз безпечному суспiльному розвитку
СИРОЙЧ 3. Развитие политики занятости в условиях системной трансформации экономики Польши

Праця, зайнятість та соціально-трудові відносини
КРАВЧУК О.Я. Попередження загроз нацiональнiй безпецi в соцiально-трудовiй сферi в умовах глобалiзацiї
НОВАК I.M. Реформування оплати працi в бюджетнiй сферi: досвiд окремих країн СНД та висновки для України
БОЙЧЕНКО Е.Б. Гендернi аспекта зайнятостi та оплати працi в економiцi України
ГРIНКА T.I. Соцiально-економiчнi фактори та умови ефективного використання робочої сили
KPACHIKOBA Л.I., ПОДВИСОЦЬКА Т.О. Комплексний iндекс суспiльного здоров'я: емпiричний аналiз i застосування у дослiдженнi факторiв економiчного зростання
ЗАЮКОВ I.B. Оцiнка впливу освiти на формування ринку працi України

В порядку дискусiї
ПIСКУНОВ В.П. Про необхiднiсть розвитку теорiї сучасної демографiчної кризи

Книжковий огляд
Рiвень життя населения України (монографiя)
Смертнiсть населения України у трудоактивному вiцi (монографiя)
Дослiдження демографiчної ситуацiї в Pociї у XX сторiччi
Клупт М. Демография регионов Земли
Бондырева С.К, Колесов Д.В. Миграция (сущность и явление)
Доклад о мировом развитии 2007. Развитие и новое поколение. Всемирный банк
Бондырева С.К, Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества
Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования
Кравченко С.А. Монография: Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире
Серебрянников В.В. Природа человека: источник войн или миролюбия?
Макарова М.Н. Труд в обществе знаний: образование под вопросом
Тард Г. Происхождение семьи и собственности

Наукове життя
Прогноз демографiчного розвитку України на перioд до 2050 року. Доповiдь чл.-кор. НАН України,  д.е.н., проф. Е.М. Лiбанової на спiльному засiданнi Президiї Академiї наук України та  Колегiї Державного комiтету статистики України (Киiв, 21 листопада 2007 року)
Конференцiя пам'ятi професора С.А. Томiлiна (Київ, 18-19 жовтня 2007 р.)
Мiжнародна науково-практична конференцiя “Парадигма соцiальної полiтики України на зламi тисячолiть" (Київ, 30 жовтня 2007 р.)
Вiтаємо ювiляра В.В.Онiкiєнка
Бiблioграфiчний огляд випускiв журналу
"Демографiя та соцiальна економiка" за 2004-2007 рр

Змicт
Contents
Вимоги до оформления матерiалiв, що подаються для публiкацiї в журналi "Демографiя та соцiальна економiка"

2008

№ 1
(http://www.idss.org.ua/1_2008.pdf)

Від редакції

Соціальна політика
ЛІБАНОВА Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку ХХІ століття
КОЛОТ А.М. Соціальна політика в умовах глобалізації та лібералізації економічних відносин: здобутки, втрати, тенденції
ТКАЧЕНКО Л.Г. Напрями розвитку системи соціального страхування в Україні
ЧЕРНІЧЕНКО В.В. Житлові умови сільського населення в контексті формування соціальної політики

Людський розвиток
МАРТЯКОВА Е.В. Методологические основы инновационного регулирования социального развития
ЧЕРЕНЬКО Л.М. Новий погляд на проблему української бідності
ЛЕВЧУК Н.М. Проблеми фінансування охорони здорв’я в Україні
РЄВНІВЦЕВА О.В. Соціальне виключення: проблеми визначення та дослідження

Ринок праці та соціально-трудові відносини
КАРЛІН М.І. Особливості функціонування та регулювання ринку праці та соціальної політики в сучасній Польщі: досвід для України
НОВАК І.М. Соціальний пакет :особливості формування та управління

Демографічні процеси та тенденції
ЗЛОТНИКОВ А.Г. Социокультурные и демографические аспекты економики знаний
ПОЗНЯК О.В., ШИШКІНА Л.Я., СВІНЦІЦЬКИЙ В.В. Прогнозування етнічного складу населення України
ШВИДКА Г.Ю. Шлюбна ситуація в європейських країнах

Регіональні проблеми соціальної політики
САДОВА У.Я. Регіональна соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності
ШАМІЛЕВА Л.Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України
СЕМИКІНА М.В. ВАСИЛЕНКО Н.В. Пріоритетні соціальні потреби працівників на регіональному ринку праці та механізми їх реалізації

Дослідження молодих науковців
РЕУТ А.Г. Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації
КРИКУН О.І. Заохочення соціального інвестування населення

Книжковий огляд
Цінне дослідження рівня життя населення в Україні
Економічний механізм соціальної інфраструктури: стан і перспективи розвитку
Гендерні аспекти соціальної політики в Україні
Міграційні процеси в Україні
Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання
Сухов А.Н., Трыкаканова С.А. Миграция в Европе и ее последствия
Бондырева С.К., Колесов Д.В. Миграция (сущность и явление)
Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Русский крест
Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Нелегальная иммиграция: риски и опасности
Клупт М. Демография регионов Земли
Юдина Т.Н. Миграция: Словарь основных терминов
Парето В. Компендиум по общей социологии
Григорьев С.И. Основы виталистской социологии XXI века
Нисбет Р. Прогресс: история идеи
Ковалевский М.М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности

Наукове життя
Вітання С.І Пирожкова з нагоди 60-річчя

Зміст
Contents.
Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються для публікації в журналі «Демографія та соціальна економіка»

№ 2
(http://www.idss.org.ua/2_2008.pdf)

Вступ

Соціальні аспекти конкурентоспроможності національної економіки
ЛІБАНОВА Е.М. Соціальні проблеми і соціальні важелі конкурентоспроможності української економіки
КРЮЧКОВА І.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України – головне завдання Уряду
ПОЛУНЄЄВ Ю.В. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та визначення стратегічних орієнтирів
ЄФИМЕНКО Т.І. Бюджетна політика України в системі інструментів конкурентоспроможності держави
МАНЦУРОВ І.Г., ЯЦЕНКО А.В. Нагромадження капіталу як фактор економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки
ГРІШНОВА О.А., CОКУРЕНКО С.П. Управління конкурентоспроможністю організації на ринку інтелектуальної праці
ДМИТРЕНКО Г.А., РІКТОР Т.Л. Елітна складова якості трудового потенціалу
ШЕВЧЕНКО Л.С. Професійна освіта як чинник конкурентоспроможності робочої сили
БАЛАНДА А.Л. Державна політика впливу на ринок праці як системний процесс у конкурентній економіці
СЕМИКІНА М.В. Конкуренція і конкурентоспроможність на ринку праці: методологія визначення
ЛІСОГОР Л.С. Чинники формування конкурентного середовища на ринку праці
ТКАЧЕНКО Л.Г. Конкурентні межі зростання оплати праці в Україні
ЦИМБАЛ О.І. Інституційні передумови підвищення конкурентоспроможності людського капіталу
СТАХІВ О.В. Моніторинг мотивації працівників як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
ПУХЛІЙ В.Т. Особливості розвитку ринків праці в країнах Латинської Америки
БОНДАРЧУК К.П. Проблеми та основні напрями вдосконалення формування кваліфікованого персоналу українських залізниць

Дослідження молодих науковців
ТІЛІКІНА Н.В. Фактори територіальної мобільності робочої сили та їх класифікація
ГАВРЮШЕНКО Г.В. Надомна форма організації праці – шлях до підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю

Книжковий огляд
Рецензія на вибрані наукові праці С.І. Пирожкова. Том 1. Демографічний і трудовий потенціал
Рецензія на монографію Е.М. Лібанової.«Бідність населення України: причини, масштаби, наслідки»
Рецензія на монографію «Людський потенціал: механізми збереження та розвитку»
Демографічна криза в Україні очима лікаря
Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні
Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика

Наукове життя
90 років Національній академії наук України
Міжнародна науково-практична конференція „Міграція населення в контексті соціально-економічного розвитку” (Київ, 13 листопада 2008 р.)
Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні проблеми людського та соціального розвитку» ( Донецьк, 4–5 листопада 2008 р.)

Зміст
Сontents
Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються для публікації в журналі «Демографія та соціальна економіка»

2009

№ 1
(http://www.idss.org.ua/1(11)_2009.pdf)

Міграція населення в контексті соціально-економічного розвитку
Вступ
МАЛИНОВСЬКА О.А. Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації
ПОЗНЯК О.В. Проблеми формування міграційної політики України в сучасних умовах
САДОВА У.Я. Міграція та її місце у гармонізації розвитку територіальних суспільних систем
ЗАЙОНЧКОВСКАЯ Ж.А. Новая миграционная политика России: первые итоги
РОМАНЮК М.Д. Міграційні детермінанти національної безпеки України: теоретико-методологічні та практичні аспекти
РОГОЖИН О.Г. Економічні механізми міграцій та природного відтворення населення: концепція демоекономічної ніші
ТКАЧЕНКО Л.Г. Проблеми соціального забезпечення українських трудових мігрантів
ДМИТРЕНКО Г.А. Стратегічний конструктивізм дослідження чинників масової еміграції населення у суверенній Україні
ЗЛОТНИКОВ А.Г. Белорусско-украинская миграция на рубеже ХХ–ХХI столетий
ШАХОТЬКО Л.П., БОБРОВА А.Г. Проблемы учета миграционного движения населения в республике Беларусь
МОШНЯГА В. Г. Особенности современной миграционной политики в республике Молдова
МЕЛЬНИЧУК Д.П. Міграційні наміри студентської молоді та їх вплив на мотиваційну складову людського капіталу України
ДРАГУНОВА Т.А., МАЙДАНІК І.П. Сучасні тенденції та чинники міграційного руху населення у Київській області
ГУНЬКО Н.В., ПРИЛИПКО В.А. Трудова міграція та працезабезпечення сільських жителів Житомирщини (за матеріалами вибіркого дослідження)
ОВЧИННІКОВА О.Р. Застосування методів прогнозування в дослідженні міграції населення (на прикладі Хмельницької області)

Дослідження молодих науковців
ДУМАНСЬКА В.П. Освіченість та народжуваність: взаємодія у соціодемографічному просторі
ГОРЕМИКІНА Ю.В. Проблеми розвитку недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг

Книжковий огляд
КОРОТАЕВ А.В., КОМАРОВА Н.Л., ХАЛТУРИНА Д.А. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны
БОНДЫРЕВА С.К., КОЛЕСОВ Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества
БОНДЫРЕВА С.К., КОЛЕСОВ Д.В. Суверенитет, субъективность, свобода .
БОНДЫРЕВА С.К., КОЛЕСОВ Д.В. Наркотизм: природа и преодоление
КОРОТАЕВ А.В., ХАЛТУРИНА Д.А., МАЛКОВ А.С. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура
ХАЛТУРИНА Д.А., КОРОТАЕВ А.В. Алкогольная катастрофа и возможности государственной политики в преодолении алкогольной сверхсмертности в России
ЯНОВСКИЙ К., РУСАКОВА Е., ТАРАПОВСКАЯ К. и др. Кризис института семьи в постиндустриальном обществе: анализ причин и возможности преодоления
СОЛОДНИКОВ В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи

Наукове життя
Круглий стіл-презентація дослідження “Сучасні проблеми соціального захисту та соціальної інтеграції в Україні” (Київ, 15 травня 2009 р.)
Вітання Лібанової Е.М.

Зміст
Contents
ВИМОГИ до оформлення матеріалів, що подаються для публікації в журналі « Демографія та соціальна економіка»

 

Вернуться назад
Версия для печати Версия для печати
Вернуться в начало

demoscope@demoscope.ru  
© Демоскоп Weekly
ISSN 1726-2887

Демоскоп Weekly издается при поддержке:
Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) - www.unfpa.org (c 2001 г.)
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров - www.macfound.ru (с 2004 г.)
Фонда некоммерческих программ "Династия" - www.dynastyfdn.com (с 2008 г.)
Российского гуманитарного научного фонда - www.rfh.ru (2004-2007)
Национального института демографических исследований (INED) - www.ined.fr (с 2004 г.)
ЮНЕСКО - portal.unesco.org (2001), Бюро ЮНЕСКО в Москве - www.unesco.ru (2005)
Института "Открытое общество" (Фонд Сороса) - www.osi.ru (2001-2002)


Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.