Rambler's Top100

№ 197 - 198
4 - 17 апреля 2005

О проекте

Электронная версия бюллетеня Население и общество
Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

первая полоса

содержание номера

читальный зал

приложения

обратная связь

доска объявлений

поиск

архив

перевод    translation

Оглавление
Читайте книги

Избранные демографические труды А. Вишневского. Том I

Русский или прусский?

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях. Часть I

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях. Часть II

Население и кризисы: национальный вопрос в России и СНГ и этносоциологические проблемы иноземных диаспор

Проблема незаконной миграции в России: реалии и поиск решений

Мигранты, миграция и Украинское государство

По страницам журналов «Народонаселение» и «Вестник Евразии»

Содержание журнала «Population and Development Review»

О.А.Малиновська

МІГРАНТИ, МІГРАЦІЯ ТА УКРАïНСЬКА ДЕРЖАВА: АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ МІГРАЦІЯМИ

Монографія

Киïв, Видавництво НАДУ, 2004, 236 сторинок

В монографии подробно анализируется миграционная ситуация на Украине в период после получения независимости, рассматриваются теоретико-методологические и практические вопросы управления внешними миграциями, с учетом достижений и недостатков формирования миграционной политики государства предлагаются концептуальные подходы для дальнейшего усовершенствования систем управления миграциями, возможные конкретные управленческие решения относительно отдельных миграционных потоков.

Книга предназначена для государственных служащих, которые работают в сфере управления миграционными процессами, научных работников, преподавателей, студентов, также всех кто интересуется проблемами миграции

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади регулювання міграційних процесів

1.1. Понятійний апарат та сутнісні характеристики явища міграціï
1.1.1. Основні терміни та визначення
1.1.2. Внутрішня природа міграційних процесів у контексті ïх регуляціï
1.1.3. Базові підходи до управління у сфері зовнішніх міграцій
1.2. Міжнародна міграція як об'єкт наукових досліджень
1.2.1. Види та джерела інформаціï
1.2.2. Теоріï та аналітичні моделі міжнародноï міграціï в зарубіжній літературі
1.2.3. Вивчення міграційних процесів в Украïні

Розділ 2. Украïна в сучасних зовнішньоміграційних процесах

2.1. Особливості зовнішніх переміщень населення
2.2. Характеристики головних міграційних потоків
2.2.1. Репатріанти
2.2.2. Працівники-мігранти
2.2.3. Шукачі притулку та біженці
2.2.4. Нелегальні мігранти

Розділ 3. Управління зовнішніми міграціями та шляхи його вдосконалення

3.1. Формування політико-правових та організаційних засад
3.2. Проблема становлення організаційно-функціональноï структури державного управління зовнішніми міграціями
3.2.1. Розробка концептуальних основ, інструментів та механізмів
3.2.2. Шляхи вдосконалення управлінських підходів до реалізаціï міграційноï політики

Висновки

Список використаноï літератури

Вернуться назад
Версия для печати Версия для печати
Вернуться в начало

demoscope@demoscope.ru  
© Демоскоп Weekly
ISSN 1726-2887

Демоскоп Weekly издается при поддержке:
Национального института демографических исследований (INED) - www.ined.fr (с 2004 г.)
Российского гуманитарного научного фонда - www.rfh.ru (с 2004 г.)
Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) - www.unfpa.org (c 2001 г.)
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров - www.macfound.ru (с 2004 г.)
Института "Открытое общество" (Фонд Сороса) - www.osi.ru (2001-2002)
Программы MOST ЮНЕСКО - www.unesco.org/most (2001)


Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.