Rambler's Top100

№ 519 - 520
20 августа - 2 сентября 2012

О проекте

Институт демографии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"

первая полоса

содержание номера

читальный зал

приложения

обратная связь

доска объявлений

поиск

архив

перевод    translation

Оглавление
Профессия: исследователь 

Корчак-Чепурковский - рыцарь украинской демографии: тернистый путь ученого

Опубликованные научные работы Ю. А. Корчака-Чепурковского

Публикации о Ю.А. Корчаке-Чепурковском

Европейский демографический конгресс-2012 – продолжение фотохроники


Google
Web demoscope.ru

Опубликованные научные работы Ю. А. Корчака-Чепурковского

 • Місто й село у смертності Наддніпрянської України //Демографічний збірник (Праці Демографічного інституту ВУАН), т. 4, Київ, 1926, С. 112-171.
 • Природний рух населення УСРР в липні-вересні 1925 р. //Статистична хроніка відділу демографічної статистики ЦСУ УСРР, № З (31). Харків, 1926, С. 1-3.
 • Природний рух населення 47 головніших міст УСРР в січні-вересні 1925 р. // Статистична хроніка відділу демографічної статистики ЦСУ УСРР, № З (31). Харків, 1926, С. 6-9.
 • Примітки до збірника // Зб. Матеріяли санітарної статистики України 1876- 1914 рр. Праці Демографічного інституту Української Академії наук, том III, Київ -Харків, 1926, С. V-XXII.
 • Вселюдний перепис 1926 року і перспективи демографічного спізнання УСРР // Радянський статистик, № 44 (92), З0 жовтня 1926 р.
 • Природний і механічний рух населення України. //Календар-довідник на 1926 рік. Харків, видання ЦСУ УСРР, 1926. С. 76-87.
 • Таблиці розлучності протягом двох перших років шлюбного життя у 1925 р. // Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 39, Харків, 1926. С. 2-5.
 • Природний рух населення УСРР в жовтні-грудні 1925 р. і природний рух населення 47 головніших міст УСРР, у жовтні-грудні 1925 р. //Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 40, Харків, 1926. С. 3-6.
 • До питання про сучасний рівень загальної смертності на Україні. Рецензія на роботу А. Хоменка. //Українські медичні вісті, № 1, Київ, 1926. С. 237- 240.
 • Попередні підсумки руху населення УСРР і 47 головніших міст за 1925 рік. //Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 42, Харків, 1926. С. 23-25.
 • Померші в містах України в 1923-1924 pp.- 3б // Померлі в містах України в 1923-1924 pp. за причинами смерти //Статистика України, № 84, Харків, 1926. С. V-XI.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР в січні-березні 1926 р. // Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 46, Харків, 1926. С. 2-11.
 • Сучасні шлюби і розлуки на Україні (Матеріали сесії ВУЦВК при розробленні нового родинного кодексу) // Вісті Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, № 117, 118. Харків, 1926.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР в квітні-червні 1926 року. //Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 52, Харків, 1926, С. 2-4.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР в липні-вересні 1926 р. // Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 61. Харків, 1927. С. 1.
 • Природний рух населення УСРР. Календар-довідник на 1927 рік. Харків, видання ЦСУ УСРР, 1927. С. 56-64.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР у жовтні-грудні 1926 р. // Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 67, Харків, 1927. С. 17.
 • Природний рух населення УСРР у 1926 р. (попередні підсумки) //Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 82. Харків, 1927. С. 25-33.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР в січні-червні 1927 р //Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 89, Харків, 1927.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР в липні-вересні 1927 р. //Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 92, Харків, 1927.
 • Для чого і як провадиться запис в книзі походження зародженої дитини // Радянський статистик, № 32 (132), 5 серпня 1927 р.
 • Рух населення УСРР перед світовою війною // Зб. Природний рух населення України в 1924 році з оглядом природного руху населення перед світовою війною. Видання ЦСУ УСРР // Статистика України, № 106, т. IV, серія І. Демографія, вип. З, Харків, 1927. С. V-LXXIII.
 • Огляд причин смерти в містах УСРР у 1925 р. // В зб. Померлі в містах України у 1925 р. за причинами смерти. Видання ЦСУ УСРР. //Статистика України, № 120, т. IV, серія І. Демографія, вип. 6, Харків, 1928. С. VII- XXIV.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР в жовтні-грудні 1927 р. // Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 100, Харків, 1928.
 • Природний рух людності УСРР у 1927 році // Вісник статистики України, 1928, № 1. С. 74-83.
 • Вікова структура населення // Зб. Короткі підсумки перепису населення України 17 грудня року 1926. Національний і віковий склад, рідна мова та письменність населення. Видання ЦСУ УСРР // Статистика України, № 124, т. V, серія І. Демографія, вип. 2, Харків, 1928. С. XXI-XXIV.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР у 1927 р. // Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 108, Харків, 1928. С. 27-35.
 • Спроба аналізи переписних чисел малих дітей на Україні // Вісник статистики України, 1928, № 2. С. 154-158.
 • Попередні підсумки природного руху населення УСРР в січні-червні 1928 р. // Статистична хроніка ЦСУ УСРР, № 123, Харків, 1928. С. 48-73.
 • Таблиці доживання і сподіваного життя людності УСРР 1925-1926. Харків, видання ЦСУ УССР, 1929. С. VIII + 95.
 • Переднє слово // 3б. Природний рух населення України в 1926 році. Видання ЦСУ УСРР // Статистика України, № 154, т. IV, серія І. Демографія, вип. 7, Харків, 1929. С. VII-XII.
 • Смертність на УСРР 1928 р. // Профілактична медицина, № 10, Харків, 1929. С. 23-32.
 • Смертність в 4-х найбільших містах УСРР у 1923-1929 pp. Вип. І. Основний числовий матеріал. Київ, видання ВУАН, 1930, С. 96.
 • Як вкорочує життя туберкульоза на Україні (3 кабінету Санітарної статистики АН УСРР) // Профілактична медицина, № 5-6, Харків, 1931. С. 46-59.
 • Смертність з лихих новотворів у різних соціальних групах капіталістичного суспільства // Журнал медичного циклу ВУАН, 1932, № 3. С. 557-587.
 • О таблицах рождаемости и плодовитости // Гигиена и санитария, 1937, № 4. С. 30-38.
 • Основные показатели деятельности больницы // Сб. Московская детская клиническая больница им. И. В. Русакова за 40 лет. М., Медгиз, 1957., С. 44-55.
 • О показателях потребления, исчисляемых с применением потребительских шкал. //Вестник статистики, 1962, № 5. С. 42-46.
 • Особенности воспроизводства населения и трудовых ресурсов УССР в 1961- 1980 гг. // Трудовые ресурсы Украинской ССР и их использование. Материалы регионального совещания по трудовым ресурсам, проведенного в г. Киеве 29-30 мая 1962 г., М., 1963. С. 94-103.
 • Таблица брачности // Статистический словарь. М.: Статистика, 1965. С. 612.
 • Перспективные исчисления населения с применением комбинированной таблицы доживаемости и повозрастной интенсивности миграции // Проблемы демографической статистики. М.: Наука, 1966, С. 228-252.
 • Демографія // Історія Академії наук УСРР, книга перша. Київ, 1967. С. 311-313 (в соавторстве со Стешенко В. С).
 • Влияние смертности в разных возрастах на увеличение средней продолжительности жизни // Изучение воспроизводства населения. М.: Наука, 1968. С. 134-155.
 • К истории применения выборочного метода для изучения состава населения Украинской ССР в 20-х и 30-х годах текущего столетия // Вопросы демографии. Киев: Статистика, 1968. С. 186-188.
 • Об измерении понижающего влияния несоответствия между численностями мужчин и женщин в бракоспособном возрасте на уровень брачности // Вопросы демографии. Киев: Статистика, 1968. С. 73-77. (в соавторстве с Чуйко Л. В.).
 • О методике и технике перспективных расчетов населения //Демографические тетради, выпуск I. Киев, издание Института экономики АН УССР, 1969. С. 53-68.
 • Методика обчислення таблиць доживання за місяцями першого року життя // Демографічні дослідження, випуск І. Київ: Наукова думка. 1970. С. 7-24.
 • Розрахунок темпу зростання кількості і вікового складу тих, що живуть у стабілізованому населенні з постійним рівнем міграції (на прикладі м. Києва) // Демографічні дослідження, випуск І. Київ: Наукова думка, 1970. С. 24-41.
 • Відтворення населення Української РСР до початку першої п'ятирічки. "Демографічні дослідження", вип. 3, Київ: Наукова думка, 1975. С. 78-114;
 • Подружність і народжуваність у жінок УРСР. "Демографічні дослідження", вип. 4, Київ.: Наукова думка, 1979. С. 47-75;
 • Смертність населення (розділ неопублікованої роботи "Короткий огляд репродукції людності УСРР"). "Демографічні дослідження", вип. 5, Київ.: 1980. С. 78-107;
 • Перспективні обчислення людності УСРР на 1932-1937 рр. "Демографічні дослідження", вип. 18, Київ.: Ін-т економіки НАН України, 1996. С. 152-159 та ін.
 • Таблицы доживаемости и средней продолжительности жизни для населения Украинской ССР за 1958-1959 годы. Институт экономики НАН Украины, Киев, 1996, 78 с.

Сборники статистических материалов, составленные при непосредственном участии или под руководством Ю. А. Корчака-Чепурковского

 • Материалы по естественному движению населения Украины 1867-1914. Под ред. академика М. В. Птухи // Труды Демографического института Украинской Академии наук, том I. Киев-Харьков, 1924. С. XIV + 96. (совместно с Трацевским М. Н.).
 • Матеріали санітарної статистики України 1876-1914 pp. Під ред. акад. М. В. Птухи. //Праці
 • Демографічного інституту Української Академії наук, том III. Київ -Харків, 1926. С. XXII + 121.
 • Природний рух населення України в 1924 році з оглядом природного руху населення перед світовою війною. Видання ЦСУ УСРР // Статистика України, № 106, т. IV, серія І.
 • Демографія, вип. З, Харків, 1927. С. LXXIV + 33.
 • Природний рух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР // Статистика України, № 117, т. IV, серія І. Демографія, вип. 4, Харків, 1927. С. XII + 162.
 • Померлі в містах України у 1925 році за причинами смерти. Видання ЦСУ УСРР // Статистика України, № 120, т. IV, серія І. Демографія, вип. 6, Харків, 1928. С. XXIV + 37.
 • Природний рух населення України в 1926 році. Видання ЦСУ УСРР // Статистика України, № 154, т. IV, серія І. Демографія, вип. 7, Харків, 1929. С. XII + 178.
 • Померлі в містах України за причинами смерти в 1926-1927 pp. // Статистика України, № 181. Держвидав //Господарство України. Харків, 1950. С. VII + 86.
 • Матеріяли що-до смертности на Україні. Померлі в місті Київі за причинами смерти, статтю та віком 1918-1927 pp. За ред. акад. М. В. Птухи // Праці Демографічного інституту Всеукраїнської Академії наук, т. VIII. Київ, 1930. С. 123.

Вернуться назад
Версия для печати Версия для печати
Вернуться в начало

Свидетельство о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707 от 07.05.2010г.
demoscope@demoscope.ru  
© Демоскоп Weekly
ISSN 1726-2887

Демоскоп Weekly издается при поддержке:
Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) - www.unfpa.org (c 2001 г.)
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров - www.macfound.ru (с 2004 г.)
Фонда некоммерческих программ "Династия" - www.dynastyfdn.com (с 2008 г.)
Российского гуманитарного научного фонда - www.rfh.ru (2004-2007)
Национального института демографических исследований (INED) - www.ined.fr (с 2004 г.)
ЮНЕСКО - portal.unesco.org (2001), Бюро ЮНЕСКО в Москве - www.unesco.ru (2005)
Института "Открытое общество" (Фонд Сороса) - www.osi.ru (2001-2002)


Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.